BESIKTNINGAR

Vi utför besiktningar/utredningar/analyser som är kopplade till våra 3 affärsområden d v s bandtransportsystem, industridammsugare och processventilation.

Exempel på besiktningsåtaganden:

• Periodiska tillståndsbesiktningar av bandtransportörer, industridammsugare och processventilationsutrustning i underhållssyfte
• Säkerhetsbesiktningar (riskanalys) av bandtransportörer, (ingreppsskydd, roterande delar, nödstopp mm.)
• Besiktning av rörsystem med hänsyn till skick, funktion och statisk elektricitet.
• Inmätningsbesiktning av bandtransportörer
• Besiktning av anläggningar inför investeringsbeslut
• Besiktning av filteranläggningar, läckagekontroll, utsläpp, skick och funktion.
• Haveriutredningar/Analysrapporter
• Flödes och kapacitetsmätningar av ventilation och industridammsugare
• Vibrationsmätning av lager
• Damm och spillutredningar (se damm o spillmätning)
• Eget kontrollprogram för livsmedelsindustrin