BANDTRANSPORTÖRER

Vi har service – montage – försäljning på alla beståndsdelar på och runt bandtransportörer ex avskrapare, luftkanoner, dammbindning med vattendimma, keramikbeläggningar, inkapslingar osv. För att minska slitage, underhållsbehov och driftstörningar bygger vårt servicekoncept på 3 hörnpelare, en så damm och spillfri miljö som möjligt, att underhållet skall vara förebyggande ej avhjälpande samt att ett förebyggande underhåll skall betala sig i kronor och ören. Tillsammans med våra kunder kan vi med hänsyn till driftsätt och driftförhållanden upprätta ett serviceavtal. Vi förbinder oss då, att t ex en gång per månad hos kund och gärna tillsammans med kund utföra en inspektion/besiktning av befintlig anläggning. Vi kontrollerar då statusnivån på transportörer, pålastningar och kringutrustning. Efter inspektion lämnar vi en servicerapport med förslag till åtgärder (små justeringar utför vi i samband med själva inspektionen)


Genom att på detta sätt ha en kontinuerlig kontroll av anläggning och material kan man på ett effektivt sätt utnyttja material och anläggning optimalt samt undvika kostsamma driftstörningar. Där vi idag har serviceavtal och utför regelbundna inspektioner har vi märkt att det akuta underhållet minskat till ett minimum samt att när anläggningen fått stabil status har vi kunnat öka tidsintervallen mellan inspektionerna.


Vi har idag även någonting vi kallar ”0 – ställning av bandtransportör” dvs ett koncept med metoder och utrustning där vi många gånger kommit till rätta med långvariga drift och snedgångsproblem på transportörer.

Vårt koncept för ”vinterproblem” innefattar uppvärmda bandavskrapare, glykoldimmsystem, luftkanoner mm
Se mer under Tjänsterdamm och spillmätningVi är återförsäljare till:


Bandavskrapare, bandstyrningar


Bandvändare, U-formade band, pålastningar


Luftkanoner och vattendimm system

Bandtätning Spill-Ex och lågfriktionsbalkar

Vill du veta mer kontakta oss

*Namn:
Företag:
*E-post:
Telefon
*Meddelande:
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Ny kod
Ange koden som syns i bilden ovan.
(Detta för att undvika automatiserad spam)
Ange kod: